GDPR

Protecția Datelor cu Caracter Personal – GDPR

Datele cu caracter personal sunt:

a) prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata (legalitate, echitate si transparenta);

b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (limitari legate de scop);

c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);

d) exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere (exactitate);

e) pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in prezentul regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate (limitari legate de stocare);

f) prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare (integritate si confidentialitate).

Legislatie – Documente de referinta

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Terminologie – definitii, detalierea termenilor

Informare si acces la datele cu caracter personal

Notificarea incalcarii securitatii datelor

Elemente de noutate in protectia datelor cu caracter personal

Date de contact

Distribuiți această pagină