Ministerul Sănătății lansează ANALIZA DE PIAȚĂ ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI ACORD-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A SECȚIILOR ATI DIN ROMÂNIA

Specialitatea ATI reprezintă un domeniu de importanță majoră în sistemul sanitar modern. Caracterizate prin cel mai înalt nivel tehnologic și farmacologic de îngrijire, secțiile ATI asigură tratamentul celor mai grave cazuri din spital, aflate cu viața în pericol. Dincolo de activitatea obișnuită, rolul acestei specialități este esențial în situații deosebite, cum ar fi accidentele colective, catastrofele naturale, conflictele armate și atacurile teroriste sau epidemiile, ceea ce le conferă o importanță deosebită la nivel național. Prin aceste caracteristici, secțiile ATI reprezintă o importanță strategică națională, ce excedă domeniul sanitar.

Principalele subiecte de discuție ce vor fi supuse consultării includ aspecte tehnice, financiare și contractuale pentru planificarea procedurii, precum:

  • Prezentarea companiei, respectiv: structura companiei, descrierea rolului pe piață, principalii clienți, cote de piață și strategie de creștere;
  • Corelarea proceselor de producție și de livrare, respectiv procesul de aprovizionare de la producători și până la distribuitorul/furnizorul echipamentelor, costuri logistice, rețea de distribuție și capacități aferente, stocuri, aspecte regionale, dependențe de alte piețe din afara României, riscuri în lanțul de aprovizionare;
  • Produse și modul de formare a prețurilor, respectiv structura și calculul prețurilor, oferte indicative de preț, posibilitatea menținerii unor prețuri fixe pe o anumită durată de timp, stabilirea unui nivel de calitate pentru produsele achiziționate și mijloacele/metodele de asigurare a calității care pot fi utilizate în acest context, garanții, sustenabilitate și achiziții ecologice;
  • Cerințe legislative pe plan internațional, regional, respectiv național (standarde minime, avize/autorizări necesare etc);
  • Modul de asigurare a garanției și a realizării activităților de mentenanță, informații privind rețeaua de service-uri autorizate, în perioada de garanție;
  • Termene estimate de livrare de la semnarea contractelor subsecvente;
  • Feedback-ul și așteptările operatorilor economici cu privire la structura ofertelor;
  • Alte aspecte/ provocări / riscuri.

Procesul de consultare a pieței se va desfășura în perioada 13 mai -  7 iunie 2024, astfel:

Prin completarea formularului anexat prezentului anunț și transmiterea acestuia la adresa de e-mail consultare.ati@ms.ro până la data de 7 iunie 2024.

Chestionar consultatare de piata ATI

Anunt _ analiza piata _ cresterea capacitatii ATI

Distribuiți această pagină