ANALIZA DE PIAȚĂ ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI ACORD-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS PENTRU RECUPEREA POST-AVC

Principalele subiecte de discuție ce vor fi supuse consultării includ aspecte tehnice, financiare și contractuale pentru planificarea procedurii, precum:

ü Prezentarea companiei, respectiv: structura companiei, descrierea rolului pe piață, principalii clienți, cote de piață și strategie de creștere;

ü Corelarea proceselor de producție și de livrare, respectiv procesul de aprovizionare de la producători și până la distribuitorul/furnizorul echipamentelor, costuri logistice, rețea de distribuție și capacități aferente, stocuri, aspecte regionale, dependențe de alte piețe din afara României, riscuri în lanțul de aprovizionare;

ü Produse și modul de formare a prețurilor, respectiv structura și calculul prețurilor, oferte indicative de preț, posibilitatea menținerii unor prețuri fixe pe o anumită durată de timp, stabilirea unui nivel de calitate pentru produsele achiziționate și mijloacele/metodele de asigurare a calității care pot fi utilizate în acest context, garanții, sustenabilitate și achiziții ecologice;

ü Cerințe legislative pe plan internațional, regional, respectiv național (standarde minime, avize/autorizări necesare etc);

ü Modul de asigurare a garanției și a realizării activităților de mentenanță, informații privind rețeaua de service-uri autorizate, în perioada de garanție;

ü Termene estimate de livrare de la semnarea contractelor subsecvente;

ü Feedback-ul și așteptările operatorilor economici cu privire la structura ofertelor;

ü Alte aspecte/ provocări / riscuri.

Modalitatea de desfășurare a consultării pieței

Procesul de consultare a pieței se va desfășura în perioada 27 mai -  20 iunie 2024, astfel:

Prin completarea formularului anexat prezentului anunț și transmiterea acestuia la adresa de e-mail consultare.avc@ms.ro până la data de 20 iunie 2024.

Dată limită consultare

Procesul de consultare al pieței se desfășoară până la data de 20 iunie 2024, inclusiv.

Anunt Analiza Piata _ Recuperare Post_AVC

Chestionar consultatare de piata AVC

Distribuiți această pagină