PNRR

Apeluri PNRR – C12. Sănătate

INFORMARE BENEFICIARI PUBLICI DIN 18.06.2024 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI CONTRACTELOR DE FINANTARE

COMUNICARE MEDICI DE FAMILIE_ACTE ADITIONALE PRELUNGIRE TERMENE CONTRACTE_15 01 2024

COMUNICARE ref Acte aditionale-NOSO-prelungire termen implementare_02 02 2024

Pentru medicii de familie: Informatiile utile se regasesc la pct. 13 Implementare (pg. 65)/Subpct. 13.3.2 Achizitie privata (pg. 90)

Manual_Proiecte_v6_6_09 10 2023 mic

Instrucțiunea 2_identificare ex-ante beneficiar real_14092023

Adresa comunicare 623_10.08.2023

Manual achizitii publice_31 07 2023

Lista-dosar-AP-Legea-98_22.06.2023_Anexa manual achizitii

Instructiuni ptr ofertanti-Model orientativ_Anexa manual achizitii

Formulare-Model recomandat_Anexa manual achizitii

Declaratii-Model recomandat_Anexa manual achizitii

Raport de verificare ex-post_Anexa manual achizitii

PAAP PNRR model orientativ_Anexa manual achizitii

INSTRUCTIUNE nr. 1_13 06 2023_conditii de participare SEAP_beneficiar real

Indrumar metodologic ghiduri beneficiar _rev1_2 Noiembrie 2023

Anexa 1_Cerere de transfer_02.11.2023 rev

Anexa 2_Situatie buget_rev02.11.2023

Anexa 3 aferentă Cerere de transfer rev.1_02.11.2023

Anexa 4_Declaratie chelt aferenta CT_rev. 1

Anexa 5_Stadiu fizic si valoric derulare contract executie_rev02.11.2023

Anexa 6_Declaratie utilizare a cererii de transfer_rev02.11.2023

Anexa 7_Raport progres trimestrial_rev02.11.2023

Anexa_8_Notificare_reconciliere_contabila_rev23.01.2024

Anexa 9_Notificare Act Aditional sau Reziliere_rev02.11.2023

Anexa 10_Notificare modificare minora la CoF_rev02.11.2023

Anexa 11_Declarație GDPR_rev02.11.2023

Anexa 12_Declarație de legalitate regularitate conformitate

Anexa 13_Declarație privind nedeductibilitatea TVA

Instructiunea pentru interventia I1.4 Centre Comunitare Integrate

18.09.2023 COMUNICARE BEENFICIARI sa urgenteze trimiterea CT

Instructiune privind mentiunea BUN DE PLATA


Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Investiția specifică: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie

Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

Investiția specifică: I1.5: Cabinete de planificare familială

Investiția specifică: I2.3: Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Investiția specifică: I2.4: Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Regulament egalitate si gen

Mai puteți citi:
Distribuiți această pagină